Analýzy
 

Podle bodu 5 položky č. 3 výměru MF č. 1/2013 je nutné upravit výši regulovaného nájemného s ohledem na umístění pozemku v obci, jeho vybavení a další určené podmínky podle § 2 odst. 1 zákona o cenách. V obcích do 25 000 obyvatel také s přihlédnutím k velikosti obce podle počtu obyvatel. Citované ustanovení je ovšem poměrně nejasné.