Mezi znalci se nyní diskutuje, zda lze pozemky nacházející se v územní rezervě ocenit jako pozemky částečně stavební, podmíněné zastavitelné nebo určené pro stavbu ve smyslu § 14 odst. 1 vyhlášky č. 182/1988 Sb., která se dosud používá pro vyčíslení výše restitučních nároků.