Znalecký posudek je nezbytný pro stanovení kupní ceny v návrhu kupní smlouvy, kterou se snaží ředitelství silnic a dálnic ČR získat pozemek potřebný pro výstavbu dálnice. Ocenění pozemku musí vycházet z jeho skutečného stavu a nesmí se přihlédnout k jeho zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s tím, že je určený k uskutečnění stavby dopravní...