Již několik let na těchto stránkách průběžně informujeme o změnách cenových a dalších předpisů, které jsou důležité pro znalce, odhadce a další odborníky zabývající se oceňováním nemovitostí.

V listopadu a začátkem prosince byla ve Sbírce zákonů publikována řada změn právních předpisů. Přestože jde rozsahem o menší změny, neměly by znalcům a odhadcům uniknout.

V hotelu Olšanka se dnes uskuteční další interaktivní přednáška pro pracovníky Státního pozemkového úřadu. Konkrétně o právním režimu zemědělských a lesních pozemků a pozemků souvisejících s vodami. Aktualizovaná prezentace ke stažení níže.