Obvyklou cenu nemovitých věcí je nutné určovat porovnáním ze sjednaných cen. Údaje o tržních cenách zjišťují znalci a odhadci z katastru nemovitostí. Buď z výstupů obsahujících pouze cenové údaje zapsané ke konkrétním nemovitostem, nebo z listin, na jejichž základě byl nový vlastník zapsán do katastru nemovitostí.

Znalci běžně zpracovávají znalecké posudky pro účely soudních a správních řízeních na základě objednávky účastníků řízení. Tyto "soukromé" posudky obsahují doložku stvrzující, že znalec si je vědom následků nepravdivého znaleckého posudku, čímž se stávají rovnocennými s posudky znalců ustanovenými soudem nebo úřadem. Takový znalec poté může být...

Avizovaná ročenka právě dorazila z tiskárny! Přehlednou formou popisuje změny, které nastaly v oblasti oceňování nemovitých věcí a znalecké činnosti a které by měli znalci a oceňovatelé v roce 2024 znát.

Přestože jsme přesvědčeni, že kvalita argumentů i ocenění se má posuzovat hlavně podle věcných hledisek, s potěšením si dovolujeme oznámit, že Kristýna Kuhrová a Jakub Hanák v listopadu 2023, resp. lednu 2024, složili do rukou ministra spravedlnosti slib znalce.