Na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy pokračuje vzdělávání zaměstnanců Státního pozemkového úřadu. Prezentace na téma "Nakládání s nemovitými věcmi" a "Oceňování nemovitých věcí v působnosti SPÚ" lze stáhnout níže v samostatných souborech.

Tato část uzavírá sérií článků analyzujících rozhodovací praxi ministerstva spravedlnosti při dohledu nad odborným výkonem znalecké činnosti v odvětví oceňování nemovitých věcí. A to náhledem na přístup ministerstva k přezkumu znaleckých posudků, iniciaci řízení o přestupcích a přísnost trestů.

V předchozích dílech jsme se zabývali především přípustnými způsoby určení obvyklé ceny a popisem zdrojů, ze kterých jsou čerpány cenové údaje. Jedná se o hlavní předpoklady správného ocenění. Z rozhodovací praxe však vyplývá, že stejné sankce hrozí znalcům za odevzdání znaleckých posudků, ve kterých nejsou správně zvolené kroky zdůvodněny buď...