Zprávy

Právnická fakulta Masarykovy univerzity dlouhodobě pořádá kurzy a odborné konference pro znalce. Na některých z nich uskutečněných dříve v univerzitním centru v Telči někteří naši členové působící na pořádající instituci také vystoupili.

Předcházející dva pátky jsme se věnovali půdě jako objektu právních vztahů. Následující dvě úterý jsou zaměřena na podrobný výklad právního režimu zemědělských a lesních pozemků a též pozemků, na kterých se nachází koryta vodních toků a vodní díla. Se všemi těmito druhy pozemků SPÚ hospodaří. Prezentace je jako vždy dostupná ke stažení níže.

Školení pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu pokračují v pravidelném rytmu. Prezentace na téma "Půda jako objekt právních vztahů a její zvláštnosti" je k dispozici níže.

Po podzimních školeních pokračují začínají nové série školení pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu. Prezentace na téma "Půda jako objekt právních vztahů a její zvláštnosti" je k dispozici níže.

Zítra nás čeká další účast na konferenci (odborném semináři), který organizuje moravská sekce Komory soudních znalců. Tentokrát vystoupíme s příspěvky věnovaným změnám oceňovacích předpisů a oceňování nemovitých věci při výkupech a vyvlastnění. Prezentace k dispozici níže. Těšíme se na diskuzi.