Zprávy

Obvyklou cenu nemovitých věcí je nutné určovat porovnáním ze sjednaných cen. Údaje o tržních cenách zjišťují znalci a odhadci z katastru nemovitostí. Buď z výstupů obsahujících pouze cenové údaje zapsané ke konkrétním nemovitostem, nebo z listin, na jejichž základě byl nový vlastník zapsán do katastru nemovitostí.

Avizovaná ročenka právě dorazila z tiskárny! Přehlednou formou popisuje změny, které nastaly v oblasti oceňování nemovitých věcí a znalecké činnosti a které by měli znalci a oceňovatelé v roce 2024 znát.

Přestože jsme přesvědčeni, že kvalita argumentů i ocenění se má posuzovat hlavně podle věcných hledisek, s potěšením si dovolujeme oznámit, že Kristýna Kuhrová a Jakub Hanák v listopadu 2023, resp. lednu 2024, složili do rukou ministra spravedlnosti slib znalce.

Znalcům ukládá § 5 odst. 2 zákona o znalcích povinnost dbát o rozvoj všech svých znalostí. Musí proto sledovat změny právních předpisů, jejich aplikací správními úřady a soudy a zejména sledovat vývoj ve svém oboru.

Vzdělávání zaměstnanců Státního pozemkového úřadu nikdy nepřestává. Tentokrát na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy na téma "Nakládání s nemovitými věcmi" a "Oceňování nemovitých věcí v působnosti SPÚ". Prezentace jsou dostupné níže v samostatných souborech.

Již několik let na těchto stránkách průběžně informujeme o změnách cenových a dalších předpisů, které jsou důležité pro znalce, odhadce a další odborníky zabývající se oceňováním nemovitostí.