Analýzy
 

Tato část uzavírá sérií článků analyzujících rozhodovací praxi ministerstva spravedlnosti při dohledu nad odborným výkonem znalecké činnosti v odvětví oceňování nemovitých věcí. A to náhledem na přístup ministerstva k přezkumu znaleckých posudků, iniciaci řízení o přestupcích a přísnost trestů.

V předchozích dílech jsme se zabývali především přípustnými způsoby určení obvyklé ceny a popisem zdrojů, ze kterých jsou čerpány cenové údaje. Jedná se o hlavní předpoklady správného ocenění. Z rozhodovací praxe však vyplývá, že stejné sankce hrozí znalcům za odevzdání znaleckých posudků, ve kterých nejsou správně zvolené kroky zdůvodněny buď...

Ministerstva spravedlnosti (dále jen ministerstvo) na svých webových stránkách postupně zveřejňuje rozhodnutí, kterými znalcům a znaleckým kancelářím uložilo sankci za porušení zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen znalecký zákon). Rozhodnutí jsou dostupná také v právním informačním systému ...

Znalecké posudky musí splňovat řadu formálních požadavků (srov. především § 28 zákona o znalcích z roku 2019 a §§ 46 až 50 vyhlášky č. 503/2020 Sb.) V tomto článku vybíráme závěry z novějších i starších rozsudků, v nichž se soudy zabývaly tím, zda lze posudek s vadami použít při rozhodování.