Analýzy
 

Znalecké posudky musí splňovat řadu formálních požadavků (srov. především § 28 zákona o znalcích z roku 2019 a §§ 46 až 50 vyhlášky č. 503/2020 Sb.) V tomto článku vybíráme závěry z novějších i starších rozsudků, v nichž se soudy zabývaly tím, zda lze posudek s vadami použít při rozhodování.

Na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně se dnes uskutečnila tradiční konference určená především pro doktorské studenty: JuFoS (Junior Forensic Science Brno). Dopolední blok naplnily tři přednášky zkušenějších odborníků, odpolední jednání doktorandů v odborných sekcích: Analýza silničních nehod a oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení...

Znalci, kteří získali oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle starého zákona o znalcích (č. 36/1967 Sb.) mohou znaleckou činnost vykonávat do konce roku 2025: pět let od účinnosti nového zákona o znalcích (č. 254/2019 Sb.).

V právním informačním systému ASPI je necelý měsíc k dispozici komentář zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (výklad je proveden k 23. 11. 2021). Po více než dvaceti letech od poznámkového vydání stejného zákona vydaného v konkurenčním nakladatelství C. H. Beck (v autorství zkušených praktiků z Ministerstva financí F. Rejfka a F. Smrčka) jde...

Nová vláda podle zveřejněné koaliční smlouvy plánuje "uvolnit pozemky v držení státu a převést je obcím za účelem bytové výstavby a související infrastruktury." Chce "posílit roli samospráv v územním plánování a podpoře bydlení" (strana 22, část Místní rozvoj).