Kdo jsme?

Jsme spolek, který byl založen a následně zaregistrován Ministerstvem vnitra v roce 2012. Členy jsou především mladí vědci a odborní pracovníci působící v různých ekonomických a právních profesích. Našim cílem je především osvěta v oblasti znalectví, oceňování majetku a související problematiky. Zároveň usilujeme o zvýšení důvěry veřejnosti v práci znalců a osob oceňujících majetek. Vedle prezentace analýz a komentářů na webových stránkách pořádáme také semináře a poskytujeme konzultace na profesionální úrovni.


Co chceme?

Našimi znalostmi a zkušenostmi bychom chtěli přispět ke zvýšení informovanosti široké laické veřejnosti - kvalitních informací není nikdy dost. Považujeme též za nutné vyvolat větší diskuzi mezi odborníky a tím přispět ke kultivaci celého odvětví - bez diskuze není pokroku.

Proč tyto stránky?

Na těchto stránkách budeme pravidelně glosovat vývoj, nové právní předpisy či soudní rozhodnutí. Nejdůležitější a nejzajímavější problémy budeme analyzovat podrobněji. Méně znalí zde pak naleznou řešení běžných záležitostí spojených s nemovitostmi a znalci.

Experti

Jakub Hanák

je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2008 Mgr., 2013 Ph.D.), Vysokého učení technického v Brně (2013 Ph.D.) a Právnické fakulty univerzity Palackého (2018 JUDr.). Věnuje se pozemkovému právu a právu životního prostředí, a to zejména omezení vlastnického práva, oceňování pozemků a hornímu právu. Od roku 2009 působí na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a souběžně od roku 2011 též ve znaleckém ústavu qdq services.

Kristýna Kuhrová

absolvovala v roce 2011 Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a v roce 2012 Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity. Specializuje se na oceňování nemovitých věcí. Od roku 2011 pracuje ve znaleckém ústavu qdq services. V profesní i příležitostné lektorské a publikační činnosti se zaměřuje zejména na ekonomické aspekty realitního trhu a na tržní oceňování nemovitých věcí.

Jan Sedláček

je absolventem Fakulty stavební (2007 Ing.) a Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (2015 Ph.D.) V letech 2009-2010 absolvoval více než roční studijní pobyt na Nottingham Trent University zaměřený na oceňování nemovitostí. Ve své disertační práci zpracoval návrh standardu oceňování služebností inženýrské sítě. Jeho příležitostná publikační a lektorská činnosti je zaměřena zejména na oceňování služebností. Od roku 2011 je zaměstnán ve společnosti qdq services, kde se soustředí na znaleckou a inženýrskou činnost.