Rady 

Mezi znalci se nyní diskutuje, zda lze pozemky nacházející se v územní rezervě ocenit jako pozemky částečně stavební, podmíněné zastavitelné nebo určené pro stavbu ve smyslu § 14 odst. 1 vyhlášky č. 182/1988 Sb., která se dosud používá pro vyčíslení výše restitučních nároků.

Obdrželi jsme následující dotaz: "V názorech znalců nebyl jednotný pohled, zda posudek u ceny zjištěné zahrnuje i DPH. Prosím o Váš názor případně odkaz na nové rozsudky soudů."

Podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech může být znalcem fyzická osoba, která má odpovídající materiálně technické zázemí a přístrojové vybavení, které dává záruku řádného výkonu znalecké činnosti. Řádným výkonem znalecké činnosti se podle komentářové literatury (LEHKÁ, M. In:...