Znalecké oprávnění pro posouzení víceprací při zateplení domu

30.05.2023

Soudy se často zabývají vyčíslením ceny víceprací ve stavebnictví. Za tím účelem si nechávají zpracovat znalecký posudek. V jednom případě však vyvstaly pochybnosti o oprávnění znalce na takovou znaleckou otázku zodpovědět. 

Soudní spory týkající se stavebních prací vyžadují znalecké zkoumání často.
Soudní spory týkající se stavebních prací vyžadují znalecké zkoumání často.

Konkrétně znalec oceňoval práce spočívající v přesunu stavebního materiálu (polystyrenu, 120 pytlů lepidla a 71 pytlů štuku) a pěnění spár. Tyto činnosti představovaly vícepráce vzniklé při zateplování domu.

Znalec z oboru ekonomika a stavebnictví, konkrétně odvětví ceny a odhady (ekonomika) a stavby obytné (stavebnictví) je podle soudu způsobilý k tomu, aby určil obvyklou cenu předmětných víceprací, ačkoli nemá výslovně specializaci ceny a odhady stavebních prací, a to i s ohledem na jeho dosavadní praxi stavbyvedoucího. Soud také doplnil, že vyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, v příloze č. 1 pro obor Ekonomika výslovně odvětví "Oceňování stavebních prací" neuvádí, když se zde nachází pouze" Oceňování nemovitých věcí". Blíže srov. rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 21. 4. 2022, č.j. 11 C 220/2016 – 489.

Bohužel rozhodnutí soud neposkytuje odpověď na otázku, zda by stačilo pouze oprávnění odvětví "Oceňování nemovitých věcí". Znalců, kteří současně mohou vykonávat znaleckou činnost současně v oboru Stavebnictví bude totiž ubývat. Od roku 2021 už totiž není podmínkou zápisu do seznamu znalců pro odvětví Oceňování nemovitých věcí absolvování stavební fakulty. Z praktického hlediska by to bylo žádoucí, z právního ohledu by zřejmě byl pro ocenění stavebních prací ideální znalec z oboru "Projektování", odvětví "Rozpočtování staveb". Uvedený případ ukazuje, že řada znaleckých úkolů zasahuje do různých znaleckých odvětví, což při zvyšující se specializaci bude soudům komplikovat nalezení dostupného znalce.

Jakub Hanák