Do roku 2024 s ročenkou soudního znalce

08.01.2024

Znalcům ukládá § 5 odst. 2 zákona o znalcích povinnost dbát o rozvoj všech svých znalostí. Musí proto sledovat změny právních předpisů, jejich aplikací správními úřady a soudy a zejména sledovat vývoj ve svém oboru.

Splnit tuto povinnost není jednoduché. Aby to měli znalci alespoň o něco lehčí, rozhodli jsme se připravit publikaci, která bude obsahovat nejen přehled všech významných změn a důležitých odborných textů, ale také návod, jak je zohlednit ve znalecké činnosti.

Publikaci jsme nazvali Ročenka soudního znalce pro rok 2024.

Většinu kapitol využijí znalci ze všech oborů. Znalcům, ale také odhadcům a vůbec všem odborníkům zabývajícím se oceňování nemovitých věcí, jsou určeny části pojednávající o změnách v této oblasti. Obsah je ke stažení níže.

Publikace je nyní v tisku a bude možné si ji objednat v našem e-shopu v druhé polovině ledna.