Chystané změny ve výkupech pro dálnice

15.11.2023
Poslanci se již desítky let snaží zrychlit výstavbu dálnic. A proto pravidelně mění příslušné zákony. A stále se nestaví dostatečně rychle ...
Poslanci se již desítky let snaží zrychlit výstavbu dálnic. A proto pravidelně mění příslušné zákony. A stále se nestaví dostatečně rychle ...

Poslanci začátkem listopadu schválili velice rozsáhlý návrh zákona, kterým se má změnit velké množství předpisů: zejména však liniový zákon. Návrh musí ještě schválit Senát a podepsat prezident, přesto může být přínosné poukázat již nyní na jednu schválenou změnu a jednu změnu, která těsně neprošla.

Poslanec Martin Kolovratník neúspěšně navrhl změnu, která by potěšila vlastníky pozemků a staveb vykupovaných státem pro výstavbu dálnic a silnic I. třídy. Navrhl stávající koeficienty, kterými se zvyšuje nabídka na odkup pozemku a staveb, zvýšit z 8 na 10 (u nestavebních pozemků) a z 1,5 na 2 (u staveb a stavebních pozemků). Podle něj z odborných diskuzí vyplývá, že "současné koeficienty nejsou dostatečně vysoké a nezajišťují tak dostatečnou motivaci pro zajištění rychlejších výkupů nemovitostí".

S tímto odůvodněním souhlasíme jen zčásti. Navýšení kupní ceny zemědělské půdy o 700 % považujeme za funkční, naopak zvýšení kupní ceny u staveb jen o 50 % dlouhodobě považujeme za nedostatečné. Naposledy jsme se této problematice podrobně věnovali např. v článku Bulletinu stavebního práva. Paradox vyšší motivace vlastníků zemědělských pozemků než lidí, kteří mají prodat dům, ve kterém bydlí, znázorňuje následující graf. Pro návrh hlasovalo 70 poslanců, potřeba bylo 78. Byla by to prospěšná změna. 

Znázornění dopadu záměny koeficientů, kterými se dnes navyšují kupní ceny podle § 3b liniového zákona.
Znázornění dopadu záměny koeficientů, kterými se dnes navyšují kupní ceny podle § 3b liniového zákona.

Uspěl naopak návrh, který je sice spíše technického charakteru, přesto může řadě lidí usnadnit život. Má být jednoznačně stanoveno, že "pokud získání práv v režimu liniového zákona koupí podléhá dani z přidané hodnoty, je cena stanovená znaleckým posudkem cenou včetně daně z přidané hodnoty."

Odůvodnění návrhu S. Blahy výstižně uvádí, že Ministerstvo dopravy sice setrvale zastává stanovisko, že cena určená znalcem je cenou konečnou a DPH zahrnuje, ale přesto dochází k výkladovým rozepřím. To můžeme z vlastní zkušenosti potvrdit. Proto tento návrh považujeme za vhodný. Ještě vhodnější by bylo, pokud by byl promítnut i do obecného zákona o vyvlastnění. Každopádně je zde naděje, že nebude nutné problematiku ceny obvyklé a DPH opakovaně vysvětlovat: viz např. náš článek zde.

Další jednání o návrhu v Senátu budeme pozorně sledovat.

Jakub Hanák