Článek o náhradách za vyvlastnění

18.11.2020

V nejnovějším čísle Bulletinu stavebního práva (3/2020) je věnována pozornost mj. problematice jednání s vlastníky před zahájením vyvlastňovacího řízení a také připravovaným změnám ve stavebním právu. 

Čtrnáctistránkovým článkem zabývajícím se náhradami za vyvlastnění přispěl také náš člen J. Hanák. A předkládá zejména argumenty, které podporují zachování stávající právní úpravy. 

Za pozornost stojí také článek o novele zákona o oceňování. Této problematice se plánujeme v nejbližší době podrobně věnovat.