Vyšší platby za výstupy ze sbírky listin katastru nemovitostí

25.03.2024
Pečlivá analýza kupních smluv zvyšuje přesnost určení obvyklé ceny pozemku. Není ovšem zadarmo.
Pečlivá analýza kupních smluv zvyšuje přesnost určení obvyklé ceny pozemku. Není ovšem zadarmo.

Obvyklou cenu nemovitých věcí je nutné určovat porovnáním ze sjednaných cen. Údaje o tržních cenách zjišťují znalci a odhadci z katastru nemovitostí. Buď z výstupů obsahujících pouze cenové údaje zapsané ke konkrétním nemovitostem, nebo z listin, na jejichž základě byl nový vlastník zapsán do katastru nemovitostí.

Poněvadž z kupních smluv lze zjistit více informací než jen kupní cenu (např. podmínky jejího placení, popis nemovitosti a další relevantní smluvní podmínky), oceňovatelé je upřednostňují před výstupem o ceně. Ostatně náklady na zajištění těchto podkladů prostřednictvím dálkového přístupu jsou srovnatelné (cenový údaj stojí 50 Kč, výstup ze sbírky listin pak 10 Kč za každou stránku A4, přičemž smlouvy více než 5 až 10 stran nemívají).

Od 1. července 2024 ovšem dojde ke zvýšení platby za výstup ze sbírky listin z 10 Kč na 20 Kč za stránku formátu A4. Změna již byla schválena:  vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí byla v březnu změněna vyhláškou č. 50/2024 Sb. (položka 4020 v příloze č. 4). 

Český úřad zeměměřický a katastrální toto navýšení odůvodnil snahou zvýšit ochranu soukromí a osobních údajů. Vyšší platba by měla totiž vést k tomu, že budou tyto výstupy ze sbírky listin využívány méně (srov. důvodovou zprávu).

Ačkoliv se jedná o zdvojnásobení úplaty, jsem stále přesvědčen, že pro kvalitní ocenění nemovitých věcí obvyklou cenou nebo tržní hodnotou by měl znalec upřednostnit seznámení se s textem kupní smlouvy a nespokojit se s pouhým cenovým údajem. Informace obsažené v kupní smlouvě totiž jiným způsobem prakticky získat nelze. Zároveň lze očekávat mírné navýšení cen za znalecké posudky a odhady.

Jakub Hanák