Věnuje stát obcím pozemky pro výstavbu bytů?

04.12.2021
Bytů je málo. Vláda slibuje, že jejich výstavbu podpoří.
Bytů je málo. Vláda slibuje, že jejich výstavbu podpoří.

Nová vláda podle zveřejněné koaliční smlouvy plánuje "uvolnit pozemky v držení státu a převést je obcím za účelem bytové výstavby a související infrastruktury." Chce "posílit roli samospráv v územním plánování a podpoře bydlení" (strana 22, část Místní rozvoj).

Mají se obce těšit na pozemky vhodné k výstavbě bytových domů, parkovišť či parků?

Těžko odhadovat.

Už dnes totiž mohou obce na základě § 10 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ) požádat SPÚ o převod zemědělského pozemku nebo jeho části, pokud se nachází v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše a je pravomocným rozhodnutím o umístění stavby určen k zastavění stavbou ve prospěch této obce a stavebníkem je obec. Na převod pozemku je právní nárok. Bližší výklad např. v komentáři uvedeného zákona.

Podle Závěrečného účtu SPÚ za rok 2020 obce takto od roku 2013 získaly 175 pozemků v hodnotě 34,5 miliónu korun. Loni (2020) však už pouze 9 pozemků o celkové výměře 2 900 čtverečních metrů.

Obce této možnosti zřejmě využívají málo z toho důvodu, že za tyto pozemky musí zaplatit jejich obvyklou cenu (viz § 14 uvedeného zákona). To znamená stejnou částku, kterou by požadoval i soukromý majitel. Je tedy evidentní, že nejde o žádnou výraznou podporu výstavby bytů ze strany státu.

Pokud bude nová vláda chtít výstavbu chybějících bytů podpořit více, bude muset např. změnit uvedený zákon tím, že pozemky určené pro bydlení (např. startovací byty apod.) budou moci obce získat bez-úplatně, nebo je zaplatit ve splátkách. O bezúplatný převod pozemků mají obce také mnohem vyšší zájem (jen loni takto získaly 877 pozemků pro výstavbu veřejně prospěšných staveb: zejména silnic).

Jakub Hanák