Analýzy
 

Přinášíme přehled změn v oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb., které nabývají účinnosti již 1. října 2014. Změny byly provedeny novelou vyhlášenou dne 25. září pod číslem 199/2014 Sb. Na tyto změny jsme již stručně upozorňovali v průběhu letních prázdnin.

Ministerstvo dopravy vydalo a na svých webových stránkách (sekce vnitrorezortní předpisy) zveřejnilo znění Směrnice k provádění zákona č. 416/2009 Sb. Investoři dopravních staveb (tedy zejména ŘSD ČR a Správa železniční dopravní cesty) podle ní budou postupovat při výkupech pozemků pro jimi realizované dopravní stavby. Zřejmě jako první přinášíme...

Společnost pro rozvoj silniční dopravy otiskla ve svém magazínu článek (s.30-33), kde byly uvedeny některé údajné důvody, proč se u nás nedaří vykupovat pozemky pro dopravní stavby.

Výstavba dálniční sítě a vůbec všech větších staveb (vodních nádrží, suchých poldrů, obchvatů měst) je v ČR odnepaměti spojena s nářky na obstrukce majitelů nemovitostí, kteří svůj majetek odmítají prodat pro blaho ostatních.

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (dále jen "zákon o oceňování majetku) zaznamenal s platností od ledna 2014 řadu změn, zejména v souvislosti s novým občanským zákoníkem (více zde). Jednou z nich je poněkud kontroverzní změna definice obvyklé ceny, která bude mít pravděpodobně značný dopad na znaleckou praxi. Původní, již notoricky známý...

Věcná břemena jsou poměrně často zřizována také vyvlastňovacími úřady ve vyvlastňovacím řízení. Avšak dlouhodobá praxe přiznávání náhrad za jejich zřízení je podle nás v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

Ve Sbírce zákonů vyšla 21. srpna 2013 pod číslem 280/2013 Sb. novela zákona o Státním pozemkovém úřadu a dalších zákonů. Vedle zpřesnění podmínek pro převod některých zemědělských pozemků ze státu na soukromé zemědělce byla zrušena také "minimální" výše nájemného zemědělských pozemků ve vlastnictví státu. Co to znamená pro zemědělce a uživatele...

Počet golfových hřišť v ČR brzy překročí stovku. Zdaleka ne všechny svým majitelům vydělávají. Řešením finanční situace tak může být i prodej hřiště. Otázka ocenění pozemků golfového hřiště přitom není jednoduchá.