Analýzy
 

Na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně se dnes uskutečnila tradiční konference určená především pro doktorské studenty: JuFoS (Junior Forensic Science Brno). Dopolední blok naplnily tři přednášky zkušenějších odborníků, odpolední jednání doktorandů v odborných sekcích: Analýza silničních nehod a oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení...

Znalci, kteří získali oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle starého zákona o znalcích (č. 36/1967 Sb.) mohou znaleckou činnost vykonávat do konce roku 2025: pět let od účinnosti nového zákona o znalcích (č. 254/2019 Sb.).

V právním informačním systému ASPI je necelý měsíc k dispozici komentář zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (výklad je proveden k 23. 11. 2021). Po více než dvaceti letech od poznámkového vydání stejného zákona vydaného v konkurenčním nakladatelství C. H. Beck (v autorství zkušených praktiků z Ministerstva financí F. Rejfka a F. Smrčka) jde...

Nová vláda podle zveřejněné koaliční smlouvy plánuje "uvolnit pozemky v držení státu a převést je obcím za účelem bytové výstavby a související infrastruktury." Chce "posílit roli samospráv v územním plánování a podpoře bydlení" (strana 22, část Místní rozvoj).

Společnost E.ON Distribuce se nedávno změnila a je z ní teď EG.D. Reklamní kampaň nám připomíná, že to jsou stále oni. Zároveň stejná společnost začala obce informovat, že "1. 1. 2021 nabyly účinnost novely právních přepisů mající významný vliv na oceňování věcných břemen zřizovaných pro technickou infrastrukturu v návaznosti na zákonnou povinnost...

V letošním roce bychom Vám na našich stránkách chtěli nově přinést rozhovory s osobnostmi a zástupci institucí, které jsou pro znaleckou činnost výrazné. Naší první volbou byl Ing. Vlastimil Vala, CSc. ze Státního pozemkového úřadu, kde působí jako vedoucí oddělení tvorby cen a verifikace. Státní pozemkový úřad je znám svými specifickými požadavky...

Druhá vlna koronaviru opět omezila poptávku po tlumočení. Kongresy, školení, porady a další podobné akce se téměř nekonají, a tlumočníci jsou tak bez příjmů. Proto se ptají, zda nemají nárok na kompenzační bonus jako na jaře za první vlny. Do podobných problémů se mohli dostat také znalci a odhadci.

Přinášíme přehled změn v oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb., které nabývají účinnosti již 1. října 2014. Změny byly provedeny novelou vyhlášenou dne 25. září pod číslem 199/2014 Sb. Na tyto změny jsme již stručně upozorňovali v průběhu letních prázdnin.