Zprávy

Nově nás můžete sledovat na našem facebookovém profilu, kde vás budeme vždy informovat o novinkách na webu.

Zapsaní znalci by neměli v roce 2021 zapomenout na povinnosti, které s sebou přináší nový zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. V tabulce přinášíme jejich přehled s uvedením data, do kdy je třeba je splnit. Bližší výklad povinností lze nalézt v sérií článků v našem e-shopu.

První den roku 2021 přináší pro znalce změny, na které se čekalo posledních deset let. Změnám v právní úpravě regulující výkon znalecké činnosti jsme se proto věnovali velmi podrobně. Nepřeháníme, pokud napíšeme, že byly našim nejčastějším společníkem o vánočních prázdninách.

V nejnovějším čísle Bulletinu stavebního práva (3/2020) je věnována pozornost mj. problematice jednání s vlastníky před zahájením vyvlastňovacího řízení a také připravovaným změnám ve stavebním právu.

V Knihovně připravované legislativy zveřejnilo 25. srpna Ministerstvo pro místní rozvoj návrh věcného záměru nového zákona o vyvlastnění. Ten by měl nahradit současný zákon č. 184/2006 Sb., kterému jsme se i na těchto stránkách již několikrát věnovali.