Vychází druhé vydání komentáře zákona o vyvlastnění

03.11.2022

V nakladatelství Wolters Kluwer v nejbližších dnech vyjde druhé vydání úspěšného komentáře zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění.

Po necelých třech letech náš předseda Jakub Hanák spolu s kolegou z Právnické fakulty Masarykovy univerzity Dominikem Židkem a vedoucím stavebního úřadu ve Šternberku Robertem Černockým aktualizovali komentář tak, aby vycházel ze současného znění zákona o vyvlastnění a všech souvisejících předpisů (zejména liniového zákona č. 416/2009 Sb.).

Komentář reflektuje také obsáhlou judikaturu správních soudů, Nejvyššího soudu ČR i Ústavního soudu. Soudy se musely v letech 2020 až 2022 vypořádat s řadou nejasných otázek, přičemž v řadě případů v argumentaci odkázaly i na argumentaci v prvním vydání komentáře. Naposledy na konci prázdnin Ústavní soud v nálezu IV. ÚS 2763/21.

Poněvadž návrh nového zákona o vyvlastnění není zatím na světě, nemělo by druhé vydání komentáře chybět v knihovně úředníků vyvlastňovacích úřadů, stavebníků a také znalců. Jejich činnost je totiž stále nepostradatelná při určování výše náhrady za vyvlastnění. A silnou stránkou komentáře je mj. výklad věnovaný pravidlům pro určování cen vyvlastňovaných nemovitých věcí.