Už měsíc (sic!) funguje nová evidence posudků

15.12.2022

Ministerstvo spravedlnosti na své webové stránce informovalo, že před měsícem (14. 11. 2022) spustilo novou elektronickou evidenci znaleckých posudků.

Jelikož jde o přelomovou změnu, tak se znalci do konce června 2023 nemusí obávat pokuty, pokud se jim nepodaří vše správně vyplnit, protože v tomto případě "ministerstvo upustí od výkonu dohledových pravomocí." Pozoruhodnou genezi nové evidence a skutečnost, že fakticky dva a půl roku neexistují kompletní informace o rozsahu znalecké činnosti, znázorňuje následující schéma.

Na těchto stránkách jsme dosud neinformovali o tom, že od konce června 2022 funguje také nový seznam znalců. Ten obsahuje ve srovnání se svým předchůdcem více údajů a podobně jako nová evidence posudků byla práce na jeho vytvoření mnohem náročnější než zákonodárce a odborná veřejnost předpokládala. O tom svědčí následující časová osa.

Jelikož lze očekávat, že se znalci naučili hlásit také do povinně zřízených datových schránek, zbývá k elektronizaci znalectví už jen vyšší využití elektronické formy znaleckého posudku.

Kdy to bude?

Jakub Hanák