Dočkají se znalci vyššího znalečného?

05.08.2022
Znalci usilují o vyšší odměny vlastně od roku 1989 a stále nejsou tam, kde by chtěli být ...
Znalci usilují o vyšší odměny vlastně od roku 1989 a stále nejsou tam, kde by chtěli být ...

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo poslední červencový pátek návrh novely vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném. Návrh, po kterém znalci volají již dlouho.

Mohli by se totiž dočkat významného navýšení hodinové odměny za výkon znalecké činnosti pro orgány veřejné moci. Ze současného rozmezí 300 až 450 Kč by se od 1. ledna 2023 měla odměna vyplácet ve výši 800 až 1000 Kč. Vedle samotného navýšení částky je pozitivní i rozšíření rozsahu sazby, které umožní lépe zohlednit rozdílnou náročnost znaleckého posudku.

Ministerstvo uznává, že hodinové sazby "jsou dlouhodobě podhodnocené". Od navýšení odměn si slibuje "optimální dostupnost znalců" a také doufá, že dojde "k zatraktivnění znalecké profese nezbytné pro přípravu a motivaci budoucích kvalitních znalců a k celkovému navýšení jejich počtu."

Srovnání výše hodinových sazeb s průměrnou hodinovou mzdou
Srovnání výše hodinových sazeb s průměrnou hodinovou mzdou

Schválení návrhu povede k tomu, že poprvé od roku 1993 dojde k reálnému zvýšení odměny ve srovnání s průměrnou hodinovou mzdou. Střední hodnota odměny totiž neaktualizováním vyhlášky klesla z poměru 2,76:1 v roce 1993 až na 1,73:1 v roce 2021. Na konci roku 2022 bude ještě nižší.

Vzhledem ke skokovém navýšení odměny mezi prosincem 2022 a lednem 2023 bude zajímavé sledovat, kolik znaleckých posudků budou chtít orgány veřejné moci zadat do konce letošního roku, protože znalecké posudky zadané letos budou vyúčtovány za letošní ceny, třebaže budou dokončeny až v roce 2023.

Přestože tímto návrhem plní vláda svůj slib, že "provede revizi systému odměňování znalců a zvýší odměny znalců na úroveň odpovídající náročnosti a společenské potřebnosti této profese", je podle našeho názoru na místě opatrnost. V původním návrhu vyhlášky o znalečném v roce 2020 navrhovalo Ministerstvo totiž sazbu 350 až 600 Kč. Úsporná opatření z důvodu koronaviru ovšem vedla nakonec ke snížení sazeb. Válka na Ukrajině a další současné problémy tak mohou být novou příčinou (záminkou chcete-li), proč výsledná podoba vyhlášky bude obsahovat nižší výši odměny. 

Znalci tedy budou muset ještě čekat na výsledek připomínkového řízení a zejména publikaci vyhlášky ve sbírce.

Jakub Hanák