Nové předpisy ve Sbírce zákonů

09.12.2022

V listopadu a začátkem prosince byla ve Sbírce zákonů publikována řada změn právních předpisů. Přestože jde rozsahem o menší změny, neměly by znalcům a odhadcům uniknout.

Všichni očekávali vydání novely oceňovací vyhlášky, o které jsme zde již psali. Připomínkové řízení žádný převrat nepřineslo, takže lze na naše hodnocení plně odkázat. Od 1. ledna 2023 bude cena zjištěná určena podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášek č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb., č. 488/2020 Sb., č. 424/2021 Sb. a č. 337/2022 Sb.

Od roku 2014 se informace o dosažené kupní ceně nemovitosti eviduje povinně v katastru nemovitostí. Po téměř deseti letech dochází k upřesnění pravidel, za kterých se tato informace bude jako cenový údaj v katastru vést (např. v jaké měně a zda zahrnuje i DPH). Blíže viz vyhláška č. 346/2022 Sb., kterou se mění katastrální vyhláška z roku 2013.

Vyhláškou č. 356/2022 Sb. se jako každý rok mění vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. Z různých důvodů se průměrná cena zemědělské půdy 1. ledna 2023 změní hned ve 104 katastrálních územích v celém Česku.

Pod číslem 370/2022 Sb. vyšla novela vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném. Ta přináší dlouho očekávané a slibované navýšení hodinové odměny za znalecké posudky zpracované pro orgány veřejné moci. Z rozmezí 300 až 450 Kč se zvýší poměrně výrazně na 800 až 1000 Kč. Nové sazby se uplatní ale až pro znalecké úkony zadané v roce 2023 (u dnes rozpracovaného znaleckého posudku se tudíž odměna určí podle současných sazeb). 

Znění uvedených předpisů lze zadarmo nalézt buď v elektronické Sbírce zákonů, nebo řadě informačních systémů.