Zprávy

Zítra nás čeká další účast na konferenci (odborném semináři), který organizuje moravská sekce Komory soudních znalců. Tentokrát vystoupíme s příspěvky věnovaným změnám oceňovacích předpisů a oceňování nemovitých věci při výkupech a vyvlastnění. Prezentace k dispozici níže. Těšíme se na diskuzi.

V pátek 10. prosince 2021 byla ve sbírce zákonů pod číslem 453 publikována novela vyhlášky Ministerstva zemědělství o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (č. 298/2014 Sb.).