Kniha o změnách v oceňování nemovitostí je už v prodeji

29.01.2022

Nedávno avizovaná nová publikace o změnách v oceňování nemovitých věcí v letech 2021 a 2022 je již k dispozici v našem e-shopu. 

Vedle podrobné analýzy změn v zákoně o oceňování majetku a oceňovací vyhlášky v ní čtenáři najdou také přehledný popis toho, co může znalec očekávat při oceňování nemovitých věcí vykupovaných a vyvlastňovaných pro uskutečnění dopravní infrastruktury a dalších veřejně prospěšných staveb. 

Výklad je ilustrován praktickými příklady či schématy a reflektuje aktuální rozhodování soudů.