Zprávy

Již několik let na těchto stránkách průběžně informujeme o změnách cenových a dalších předpisů, které jsou důležité pro znalce, odhadce a další odborníky zabývající se oceňováním nemovitostí.

V listopadu a začátkem prosince byla ve Sbírce zákonů publikována řada změn právních předpisů. Přestože jde rozsahem o menší změny, neměly by znalcům a odhadcům uniknout.

V hotelu Olšanka se dnes uskuteční další interaktivní přednáška pro pracovníky Státního pozemkového úřadu. Konkrétně o právním režimu zemědělských a lesních pozemků a pozemků souvisejících s vodami. Aktualizovaná prezentace ke stažení níže.

Po letní přestávce začíná nové série školení pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu. Prezentace na téma "Půda jako objekt právních vztahů a její zvláštnosti" je k dispozici níže.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity dlouhodobě pořádá kurzy a odborné konference pro znalce. Na některých z nich uskutečněných dříve v univerzitním centru v Telči někteří naši členové působící na pořádající instituci také vystoupili.

Předcházející dva pátky jsme se věnovali půdě jako objektu právních vztahů. Následující dvě úterý jsou zaměřena na podrobný výklad právního režimu zemědělských a lesních pozemků a též pozemků, na kterých se nachází koryta vodních toků a vodní díla. Se všemi těmito druhy pozemků SPÚ hospodaří. Prezentace je jako vždy dostupná ke stažení níže.