Napsali jsme o oceňování věcných břemen do časopisu Znalec

03.12.2021

V aktuálním čísle zpravodaje Komory soudních znalců ČR (Znalec 2/2021) byl publikován článek Jakuba Hanáka zabývající se oceňováním věcných břemen v roce 2021. Článek vychází z přednášky na stejné téma pro ostravskou sekci Komory z října tohoto roku.

Zájemce o tuto problematiku v časopise nalezne také další dva texty Radomíra Stárka reagující zejména na kontroverzní změny v určování výše úplaty a náhrady za nedobrovolné zřízení věcného břemene technické infrastruktury.