Rady 

V poslední době obdrželi několik dotazů týkající se různých oblastí oceňování. Jelikož jsme přesvědčeni, že naše odpovědi by mohly zajímat i širší veřejnost, rozhodli jsme se je postupně zveřejnit také na webových stránkách. Zde je první z nich.

Velmi často se setkáváme s dotazem, co je to obvyklá cena? A jak se počítá? Velmi často tyto termíny také hledáte a dostáváte se na naše stránky. Dosud zde však chyběla výstižná odpověď.

Vyvlastňovací řízení trvá několik měsíců. Složitější případ nebo nesouhlas s rozhodnutím úřadu může ale vše protáhnout i na několik let. Přitom po dobu, kdy řízení probíhá, nesmí vlastník se svou nemovitostí nijak nakládat. Může se domáhat kompenzace?

Každé město je protkáno sítí vodovodů, elektrických vedení a dalších sítí. Postavení nového vedení na pozemku není v zásadě možné bez svolení jeho vlastníka. Stavebník s ním potřebuje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. Teprve poté může jeho pozemek využít. Bezpečný provoz vedení také vyžaduje od vlastníka pozemku, na kterém je postaveno,...