Kolik stojí věcné břemeno vedení? (II.)

02.12.2013

Jak se počítá cena věcného břemene?

Odpověď nemůže být univerzální. Záleží totiž na povaze pozemku, délce vedení na pozemku a dalších skutečnostech. Konkrétní vyčíslení provádí znalec, jehož znalecký posudek bývá přiložen k návrhu smlouvy. Je určitě užitečné znát základní pravidla pro tento výpočet.

Výše náhrady se odvíjí od výše ročního užitku nebo ztráty povinného. První vychází z myšlenky, že energetická firma platí za využití cizího pozemku, který zůstává neznehodnocený - např. u pole. Naopak u pozemku stavebního je nutné vyčíslit míru znehodnocení tohoto pozemku, když na něm kvůli vedení nebude v budoucnu možné už nic postavit.

Roční užitek se u pozemků ztotožňuje většinou s nájemným, protože povaha nájmu a věcného břemene je, jak jsme již uvedli, v podstatě stejná. Zjištěný roční užitek se dále upravuje. Stále je bohužel běžné, že se pouze vynásobí pěti. Tento postup je popsán v § 18 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. V našem případě však není vhodné takto cenu věcného břemene určit. Nezohlední se totiž, že věcné břemeno bude na pozemku desítky a nejen pět let.

Proto se v literatuře (např. ve známé knize profesora Bradáče Věcná břemena od A do Z) doporučuje použít tzv. metodu věčné renty. Ta dokáže zohlednit, že věcné břemeno se zřizuje na mnoho let a že by se v průběhu let měnilo i nájemné. Proto je také cena věcného břemene stanovená touto metodou několikanásobně vyšší. Znalci, soudy i energetici tento postup znají. Ne vždy jej však použijí, když předkládají první nabídku. Chtějí ušetřit. Pochopitelně. Vy ale buďte ve střehu a nechte si čas na prostudování výpočtu. Ve složitějších případech se můžete vždy poradit s odborníky - nejlépe se znalci.

O kolik si tedy říci?

Máte-li zemědělský pozemek, na kterém se stavět nesmí, nečekejte balík tisícovek. Náhrada se totiž odvíjí od nájemného ze zemědělské půdy. A to není vysoké. Podle úrodnosti se pohybuje od 1 000 Kč do 4 000 Kč za hektar (!) půdy ročně. To znamená, že pokud má věcné břemeno rozsah 100 m2 (to je cca 30 metrů délky), je roční užitek 10 až 40 Kč. Nabídka na zřízení břemene tak může být klidně jen 50 až 200 Kč. Použitím spravedlivější věčné renty se náhrada zpravidla zvýší alespoň pětkrát. Proto také energetické společnosti často nabízí bez ohledu na výpočet minimální cenu 500 či 1 000 Kč za břemeno.

Je-li pozemek, na kterém má být vedení postaveno, stavební parcelou, jsou částky samozřejmě úplně jiné. Zjišťuje se totiž rozdíl mezi cenou pozemku bez vedení a s vedením. Zjednodušeně tedy rozdíl mezi cenou stavebního a zemědělského pozemku (v praxi však tento učebnicový případ nastane spíše výjimečně). Prodávají-li se v obci pozemky pro stavbu domů za 500 Kč/m2 a cena zemědělských pozemků je 20 Kč/m2, pak činí rozdíl 480 Kč. Při stejném věcném břemenu jako výše (se 100 m2) je tudíž cena věcného břemene 48 000 Kč.

To je skutečně hodně. Proto se projektanti snaží stavebním pozemků vyhýbat. Někdy však jiné cesty není. A tehdy už je nutné věnovat návrhu smlouvy čas a vyjednat cenu břemene, která bude odpovídat znehodnocení pozemku. Připravte se, že to nebude vždy příjemné vyjednávání.