Novela zákona o oceňování majetku má číslo 237

15.05.2020

Poté co Ministerstvu financí nevyšel plán s úplně novým zákonem o oceňování majetku, se mu podařilo prosadit novelu současného zákona č. 151/1997 Sb., která některé tehdy připravené změny zavádí. 

Konkrétně jde o novou definici tržní hodnoty, která se bude používat v případě, že nebude k dispozici dostatek údajů pro určení obvyklé ceny. Jinými slovy řečeno, při ocenění atypických (nejen nemovitých) věcí. Další plánované změny jsou již drobné.

Poněvadž článek K. Kuhrové o nové definici obvyklé ceny z roku 2014 je zřejmě nejčtenějším článkem v historii tohoto webu, plánujeme se podívat na zoubek i novým pravidlům pro určování obvyklé ceny. Účinnost novely zákona je však až 1. ledna 2021, takže se tak stane nejdříve na podzim.