Vyšly dva komentáře k zákonu o znalcích

14.06.2021

V nedávných týdnech byly publikovány dva podrobné komentáře k zákonu č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Oba dva vznikly pod vedením autorů, kteří již dříve samostatně publikovali úspěšný komentář (L. Dörfl), resp. monografii, zabývající se znalectvím (L. Křístek) a zrušeným zákonem o znalcích a tlumočnících

Rozšířený kolektiv je tedy spolu s dobrou zkušeností s předchozími publikacemi zárukou toho, že koupě těchto publikací bude dobrou investicí.

Pro znalce - neprávníky je komentář přístupnou publikací, neboť analyzuje samostatně každé ustanovení zákona. Není proto nutné knihu číst od první do poslední stránky, nýbrž se snadno zaměřit na ty části, které znalec potřebuje z právního pohledu více vysvětlit.

Podrobnější informace o obou publikacích lze nalézt na stránkách nakladatelství Leges a C. H. Beck.