Vybavení znalce oceňujícího nemovité věci

26.11.2021

Podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech může být znalcem fyzická osoba, která má odpovídající materiálně technické zázemí a přístrojové vybavení, které dává záruku řádného výkonu znalecké činnosti. Řádným výkonem znalecké činnosti se podle komentářové literatury (LEHKÁ, M. In: DÖRFL, L. a kol. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Praha: C. H. Beck, 2021, § 5, marg. č. 16) rozumí vedle plnění znaleckých úkolů s odbornou péčí též jejich plnění ve stanovené době.

Co potřebuje k včasnému a odbornému zpracování znaleckého posudku znalec v oboru Ekonomika, odvětví Oceňování nemovitých věcí?

Podle mého názoru patří toto odvětví z pohledu požadavků na vybavení mezi nenáročné. Většinu z potřebného zařízení má totiž po dvou letech koronavirové pandemie v domácnosti pomalu každý:

  • notebook,
  • kancelářský software (postačí freeware),
  • přístup k internetu a tím k cenovým předpisům,
  • fotoaparát, kameru a kalkulačku v mobilním telefonu,
  • měřící pásmo,
  • děrovačku,
  • barevnou tiskárnu.

Není to jistě vždy nejpohodlnější způsob dopravy, ovšem na prohlídku nemovité věci může znalec přijet i veřejnou dopravou, nebo na kole. Automobil podle mého názoru mezi povinné vybavení znalce nepatří.

ANI specializovaný oceňovací software není nutný, neboť zjištěnou cenu lze spočítat i bez něj. Totéž platí pro odhad obvyklé ceny či tržní hodnoty nemovité věci.

Psací potřeby, poznámkový blok, papíry či sešívací šňůra jsou poté spotřebním materiálem, který musí znalec průběžně doplňovat.

Chybí ve Vám výčtu nějaká věc?


Jakub Hanák