Seminář pro znalce o oceňování věcných břemen

15.04.2016

Minulý týden J. Hanák spolu s J. Sedláčkem přednášeli znalcům o znaleckých postupech pro určení ceny věcného břemene. Akci uspořádala v Brně Společnost znalců a poradců v lesnictví a myslivosti ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem.

Čtyřhodinová přednáška s diskuzí se zabývala mj.:

  • právními východisky pro ocenění věcného břemene,
  • způsoby určení zjištěné a obvyklé ceny věcného břemene,
  • rozborem metod používaných znalci s jejich vyhodnocením na skutečných příkladech,
  • návrhem možné standardizace znaleckých postupů při ocenění věcného břemene.

Prezentace jsou dostupné na webu pořádající organizace.