První návrh novely oceňovací vyhlášky pro rok 2022 prošel připomínkovým řízením

09.10.2021

Na konci září skončilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu novely oceňovací vyhlášky.

Oceňovatele čeká zřejmě klidný podzim bez hodin studia, neboť Ministerstvo financí téměř žádné změny nenavrhlo (aktualizace základních cen nejběžnějších nemovitých věcí nepočítáme). Připomínková místa byla také spokojena. Většina neuplatnila žádné připomínky.

Pouze Svaz měst a obcí ČR ("oceňování těchto věcných břemen není nastaveno tak, aby ceny byly dány v souladu s těmi, co jsou v čase a místě obvyklé") a Hospodářská komora ČR (nedostatečné zohlednění umístění kabelových pilířů, skříní a podpěrných bodů) kritizovaly některé výsledky ocenění věcných břemen technické infrastruktury podle vyhlášky. Ministerstvo zemědělství se pak obsáhle vyjádřilo k zjednodušenému oceňování lesních a dalších porostů.

V nejbližší době bychom se měli dozvědět, zda Ministerstvo financí bude reagovat na výhrady k oceňování věcných břemen podle loni zavedených ustanovení § 39a a § 39b. Po letech relativního klidu se určení ceny věcného břemen opět stalo bolavým místem cenového předpisu.

O schválené podobě oceňovací vyhlášky vás budeme informovat.

Jakub Hanák