Připravujeme novou publikaci pro znalce a odhadce

16.12.2022

Již několik let na těchto stránkách průběžně informujeme o změnách cenových a dalších předpisů, které jsou důležité pro znalce, odhadce a další odborníky zabývající se oceňováním nemovitostí.

Po úspěšném průvodci novými znaleckými předpisy a knihou o přelomových změnách v oceňování nemovitostí v letech 2021 a 2022 připravujeme další publikaci, která přehlednou formou a na praktických příkladech popíše změny, které nastaly v oboru v uplynulém roce a kterým je nutné se přizpůsobit v roce 2023.

Publikace bude obsahovat mj.:

  • text oceňovací vyhlášky a vyznačením změn a podrobným komentářem,
  • informace o změně vyhlášky o průměrné ceně zemědělské půdy a komentář,
  • text cenového výměru s vyznačením změn a komentářem,
  • změny v právní úpravě znalecké činnosti (vyhlášky o znalečném) a zavedení nových povinností předpokládaných zákonem o znalcích z roku 2019,
  • vysvětlení důsledků změn souvisejících předpisů (zákona o vyvlastnění, nového stavebního zákona) pro oceňovatele,
  • přehled aktuální judikatury k oceňování nemovitých věcí a znalecké činnosti.

Publikace vyjde během února 2022. Knihu je možné si nezávazně předobjednat zde.