Připravili jsme analýzu o náhradách za vyvlastnění pro MMR

06.01.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj si u J. Hanáka objednalo analýzu právní úpravy náhrad za odnětí a omezení vlastnického práva. Konzultačně se na analýze podíleli také další členové Institutu: J. Sedláček a K. Kuhrová. 

Analýza na více než 120 stranách podrobně rozebírá a hodnotí relevantní právní úpravu, přičemž jedním z jejich hlavních cílů byl komplexní návrh možných změn. Pro větší přehlednost a zejména přesvědčivost je analýza doplněna o desítky modelových případů a schémat. Předpokládá se, že z analýzy bude ministerstvo vycházet při přípravě návrhu věcného záměru nového zákona o vyvlastnění.