Podnětná účast na semináři Komory soudních znalců

22.10.2021

Komora soudních znalců ČR sekce Stavebnictví severní Morava uspořádala 21. 10. 2021 odborný seminář, kterého se zúčastnilo několik desítek znalců.

Hlavním tématem semináře byly aktuální otázky oceňování věcných břemen. Této problematice se náš předseda Jakub Hanák dlouhodobě podrobně věnuje. Na seminář si proto připravil výklad a důkladný rozbor posledních změn. Přednáška bylo pozitivně hodnocena a diskuze s účastníky byla velmi podnětná.

Prezentaci ze semináře si můžete stáhnout pomocí odkazu níže.