Odstraňuje vláda překážky z tras dálnic?

25.02.2014

Hospodářské noviny včera informovaly o tom, že vláda připravuje změny v zákonech, které odstraní překážky bránící výstavbě nových dálnic. Podstatou změn má být bonus k ceně nemovitosti podle rychlosti podpisu smlouvy a vyloučení možnosti se odvolat proti některým rozhodnutím.

Aniž bychom chtěli čtenáře zklamat, tak se zdá, že se žádné změny ve skutečnosti nechystají. Bonus ke kupní ceně vyplácí ŘSD ČR již přes rok (od 1. 2. 2013 - viz § 3b odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb.) a odkladný účinek odvolání, pokud vlastník nesouhlasí s náhradou za vyvlastnění, je vyloučen dokonce od října 2011 (§ 4 téhož zákona). Sotva můžeme předpokládat, že by Ministerstvo dopravy uvažovalo zrušit možnost se odvolat proti rozhodnutím stavebních úřadů povolujících některé dálnice a silnice, protože by šlo o nepřípustný zásah do práv vlastníků i dalších osob. A nápad, že by tyto "privilegované" silnice vybíral a schvalovala Poslanecká sněmovna, zase vyvolává reminiscence na zákony, které prohlašovaly některé stavby za stavby ve veřejném zájmu a které rušil Ústavní soud (srov. např. jeho nález Pl. ÚS 24/08).

Odpověď na otázku, proč se nestaví nové dálnice, je složitější. Dnes zveřejněné návrhy, ale změnu nepřinesou. Lze tak jen doufat, že zatím zveřejněné údaje jsou nepřesné a příslušní pracovníci na nich ještě makají.

Jakub Hanák