Novela oceňovací vyhlášky přináší významné změny

01.12.2020

Včera vyšla ve Sbírce zákonů dlouho očekávaná novela oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. Sedmá změna od jejího vzniku nabyde účinnosti 1. ledna 2021 a přinese několik podstatných změn.

Na těchto stránkách plánujeme do konce roku publikovat podrobnější analýzy, nicméně již nyní lze naznačit nejvýznamnější novinky, které novela přináší.

Jako každý rok připravilo Ministerstvo financí změny, které budou mít minimální dopad a pozornost jim musí věnovat zejména vývojáři softwaru pro oceňování nemovitostí. Mění se totiž mj. přílohy obsahující základní ceny stavebních pozemků ve vyjmenovaných obcích, základní ceny obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních objektů, garáží či bytů a koeficienty změn cen staveb (Ki).

Krokem dopředu jsou jistě ustanovení, která reagují na stále rozšířenější výskyt rychle rostoucích dřevin (viz doplnění § 16 zákona a nové ustanovení oceňovací vyhlášky včetně tří příloh). Velkou pozornost věnovalo ministerstvo úpravě postupu při přípravě cenové mapy stavebních pozemků, přijaté změny však nebudou pro oceňovatele zásadní.

Podstatnější je upřesnění pravidel pro určení obvyklé ceny a tržní hodnoty, třebaže ani zde se žádná revoluce fakticky nekoná.

Změny v oceňování věcných břemen

Přelomově naopak vypadají ustanovení §§ 39a až 39c a přílohy č. 22 a č. 22a, které se týkají oceňování věcných břemen a závad na nemovitých věcech. Oceňovatele však chceme uklidnit, že změny nebudou tak zásadní, jak na první pohled vypadají. Ostatně samotné ministerstvo v připomínkovém řízení povahu změn srozumitelně vysvětlilo tak, že vše zůstává při starém (podrobněji vypořádání připomínky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 3 k návrhu oceňovací vyhlášky): 

"Vzhledem k tomu, že i současná vyhláška oceňuje věcná břemena výnosovým způsobem metodou věčné renty (míra kapitalizace 20 a 10 - násobek zjištěného ročního užitku je určitou modifikací, tj. zjednodušením, výpočtu výnosového způsobu metodou věčné renty, kdy je uplatňovaná míra kapitalizace ve výši 20% ), nepředpokládá se, u zřizovaných věcných břemen pro stavby veřejných komunikačních sítí, s nárůstem jejich cen." 

Obáváme se, že k nárůstu zjištěných cen věcných břemen v roce 2021 dojde, přičemž těmto a dalším aspektům se budeme brzy věnovat. Rovněž budeme nuceni aktualizovat i naši úspěšnou publikaci o oceňování služebností.