Nová oceňovací vyhláška

02.01.2014

Poslední den roku 2013 byla ve Sbírce zákonů publikována nová prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku. Nová oceňovací vyhláška dostala č. 441/2013 Sb. a nahrazuje více než 5 let platnou vyhlášku č. 3/2008 Sb. Je na pováženou, že tak důležitý předpis byl vydán pouhý den před tím, než se jím musely znalci začít při oceňování řídit. V průběhu ledna se nové oceňovací vyhlášce budeme věnovat podrobněji.