Nový komentář zákona o vyvlastnění

03.03.2020

Náš člen J. Hanák spolu se svým kolegou z fakulty dr. Židkem a dr. Černockým, který je vedoucím stavebního úřadu ve Šternberku, napsali nejnovější komentář k zákonu č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění.

Nakladatelství Wolters Kluwer jej vydalo ve své praktické "žluté" edici. Přes toto označení nejde pouze o soubor poznámek a výňatků z důvodové zprávy, nýbrž o plnohodnotný komentář, který vychází jak z rozboru odborné literatury a aktuální judikatury, tak z poznatků všech autorů z praxe. V komentáři se totiž promítly zkušenosti autorů z akademické sféry, znalecké činnosti, rozhodování soudů i vyvlastňovacího úřadu. Publikaci lze zakoupit např. v e-shopu nakladatelství.