Návrh nové oceňovací vyhlášky zveřejněn

23.10.2013

V Katalog vládní legislativy vLegis se objevil dlouho očekávaný návrh prováděcí vyhlášky k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (tzv. oceňovací vyhlášky). Oproti předchozím rokům se Ministerstvo financí rozhodlo pro vydání zcela nové vyhlášky místo její novelizace. Některé změny jsou poměrně přelomové. Problematice se budeme věnovat podrobněji.