Lepší ceny pozemků pro dopravní stavby

04.09.2014

Minulý pátek (29. 8.) byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 178/2014 Sb., který sice drobně, ale přitom významně mění zákon č. 416/2009 Sb., podle kterého se postupuje při výkupech nemovitostí pro dopravní stavby realizované ve veřejném zájmu.

Nově bude možné vlastníkům zemědělských pozemků přiznat místo dvojnásobku ceny pozemku až šestnáctinásobek. K tomu však má podle plánů Ministerstva dopravy docházet jen výjimečně. Podrobná pravidla má stanovit ministerstvo vnitřní směrnicí, který však zatím dosud nebyla vydána. Bylo by však žádoucí, aby byla připravena a zveřejněna co nejdříve, protože novela zákona nabude účinnosti již 13. 9. 2014. Tedy příští sobotu. Očekává se od ní, že odblokuje výstavbu dálnic v místech, kde vlastníci dosud nechtěli přistoupit na nabízené ceny za své pozemky.

Této problematice jsme se věnovali již dříve a důkladně budeme analyzovat také avizovanou směrnici, až bude známé její znění.

Jakub Hanák