Komplexní pojednání o oceňování služebností v teorii a praxi

10.02.2018

V prestižním nakladatelství Wolters Kluwer vyšla publikace týmu Institutu o oceňování služebností. Po téměř deseti letech od posledního vydání známé publikace Věcná břemena od A do Z se tak na trhu objevila další kniha, která se podrobně zabývá jednou z nejsložitějších oblastí oceňování: tj. oceňováním služebností. 

Publikace zohledňuje jako zatím jediná v této oblasti rekodifikaci soukromého práva a podrobně rozebírá pravidla pro určení obvyklé i zjištěné ceny služebnosti, přičemž se nevyhýbá ani demonstraci závěrů na konkrétních případech. 

Publikaci lze zakoupit nejen v knihkupectví, ale také jako e-knihu. Je rovněž součástí systému ASPI.