Kalendář povinností znalce v roce 2021 a dále

03.01.2021
Photo by form PxHere
Photo by form PxHere

Zapsaní znalci by neměli v roce 2021 zapomenout na povinnosti, které s sebou přináší nový zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. V tabulce přinášíme jejich přehled s uvedením data, do kdy je třeba je splnit. Bližší výklad povinností lze nalézt v sérií článků v našem e-shopu.

1. ledna 2021

Znalec musí být pojištěn pro případ, že by znaleckou činností způsobil majetkovou újmu.

od 1. ledna 2021

Každý znalecký posudek musí odpovídat požadavkům v § 28 zákona a § 39 až 61 vyhlášky č. 503/2020 Sb.

15. ledna 2021

Nejpozději tento den musí znalec oznámit Ministerstvu spravedlnosti, že vykonává znaleckou činnost ve znalecké kanceláři. Poznámka: seznam podle nového zákona nebyl dosud spuštěn, proto bude možné tuto povinnost možné splnit až bude fungovat (do 10 pracovních dnů od jeho vzniku).

26. března 2021

Nejpozději tento den musí znalec doložit Ministerstvu spravedlnosti, že je pojištěn na rok 2021. Poznámka: seznam podle nového zákona nebyl dosud spuštěn, proto je tato povinnost odložena o 60 pracovních dnů od jeho vzniku. Ministerstvo však na tomto termínu zřejmě bude trvat. Pro znalce nepřináší pozdější splnění této povinnosti žádnou výhodu. 

v průběhu roku 2021

Znalec musí začít zapisovat údaje do elektronické evidence posudků (až ji Ministerstvo spravedlnosti spustí, což by měl znalec zjistit sledováním jeho webové stránky).

31. prosince 2021

Tento den musí znalec doložit Ministerstvu spravedlnosti, že je pojištěn na rok 2022.

31. prosince 2025

Do tohoto dne musí znalec absolvovat obecnou část vstupní zkoušky, aby mohl být i v roce 2026 zapsán jako znalec. Bližší informace o zkoušce lze nalézt zejména v § 5 až 13 vyhlášky č. 503/2020 Sb., nebo ve vzdělávacím videu, které připravilo Ministerstvo spravedlnosti.

Jakub Hanák

Poznámky doplněny 10. 1. 2020 po seznámení se s odpověďmi Ministerstva spravedlnosti v podcastu z 5. 1. 2020