Další odborný článek

26.07.2014

V prvním letošním čísle časopise Odhadce a oceňování majetku (č. 1-2) vyšel článek předsedy ITEZ J. Hanáka "Ocenění věcného břemene provozování letiště". Snaží se nabídnout rámcový popis ocenění věcného břemene, které se zřizuje v případě, že je část letiště zřízena na pozemku jiného vlastníka. Tyto situace jsou přitom poměrně časté v případě malých sportovních letišť.