Článek v Odhadci

13.12.2013

V nejnovějším čísle časopise Odhadce a oceňování majetku (č. 3-4) vyšel článek zakládajících členů ITEZ J. Hanáka a K. Kuhrové "Pozemky ve funkčním celku se stavbou a jejich výkup pro veřejnou infrastrukturu". Je v něm podrobena kritické analýze právní úprava a praxe při výkupu pozemků ve funkčním celku podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, energetické a vodní infrastruktury.