Článek v Bulletinu

08.05.2014

V prvním čísle letošního ročníku Bulletinu stavebního práva vyšel článek J. Hanáka "Ještě k oceňování pozemků a staveb v souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury." Polemizuje v něm s názory znalce J. Háby na oceňování nemovitostí a jejich výkup před vyvlastňovacím řízením po novelizaci zákonů na začátku roku 2013. Změny jsou účinné dodnes.