Práce se vyplatila. Monografie o vyvlastnění je na světě.

15.12.2015

V poslední době nebyla stránka aktualizována, neboť hlavní přispěvatel J. Hanák usilovně pracoval na monografii Vyvlastnění z environmentálních důvodů: současný stav a perspektivy. 

Výsledek dvouleté práce úspěšně prošel recenzním řízení a na podzim 2015 jej vydala Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Elektronická verze publikace je volně dostupná zde.

Publikace může posloužit nejen akademikům, nýbrž všem zájemcům o problematiku vyvlastnění. Zejména právní úprava náhrad za odnětí a omezení vlastnického práva je analyzována v podrobnostech, které jiné zdroje nenabízí.