Analýza v Bulletinu stavebního práva

05.04.2023

V prvním letošním čísle Bulletinu stavebního práva vyšel článek J. Hanáka s názvem "Spekulativní potenciál pozemku při stanovení náhrady za vyvlastnění." Rozebírá v něm stěžejní úvahy a důsledky rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 6. 2021, sp. zn. 24 Cdo 1291/2020.

Tento rozsudek se dosud jako jediný podrobněji zabýval oceněním pozemku, který má být vyvlastněn pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury, ovšem za jiných okolností by pravděpodobně sloužil jiným lukrativnějším účelům. Závěry soudy byly mj. zmíněny už na ostravské konferenci Komory soudních znalců v lednu 2022.